نویسنده = علی اکبر بابالو
خالص‌سازی و عامل‌دار کردن نانولوله های ‌کربنی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 149-166

خدیجه صفایی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو


مروری بر عملکرد انواع فرآیندهای غشایی به منظور جداسازی دی اکسیدکربن از جریان های گازی

دوره 8، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 50-60

فرناز آسا؛ نسا رفیعا؛ علی اکبر بابالو؛ داود کاه فروشان


مروری بر عملکرد انواع غشاهای به کار رفته در خالص سازی هیدروژن

دوره 7، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 68-79

مصطفی یدالهی؛ محمد جواد واعظی؛ علی اکبر بابالو؛ زینب بلباسی