اخبار و اعلانات

فرآیندنو در ارزیابی نشریات علمی رتبه A کسب نمود

فرآیندنو در ارزیابی نشریات علمی کشور که توسط کمیسیون نشریات علمی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، موفق به کسب امتیاز 80 و رتبه A در سال 1393 گردید. این ارزیابی توسط کمیسیون نشریات دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای ارتقای نشریات علمی کشور، در بهمن ماه سال جاری بر اساس چهار شاخص زیر صورت گرفت: 1- انتشار به موقع (تا قبل از پایان فصل)                     30 امتیاز 2- نمایه سازی در پایگاههای اطلاعات علمی              ...

مطالعه بیشتر