کلیدواژه‌ها = چارچوب های فلزی- آلی
مروری بر روش‌های پساسنتزی در چارچوب های فلزی- آلی (MOF)

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 98-121

بیتا سلیمانی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ محبوبه قهرمانی نژاد