کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب

دوره 17، شماره 77، خرداد 1401، صفحه 5-23

10.22034/farayandno.2022.696926

امیر حسین تاجیک؛ محسن مالکی؛ ابوالفضل قشقایی؛ مریم احمدزاده توفیقی


ساخت جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت به‌منظور استفاده در تصفیه پساب رنگی

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 28-42

10.22034/farayandno.2022.254132

ریحانه چپردار؛ نگار نیکخو؛ مریم احمدزاده توفیقی


شبیه‌سازی جذب سطحی دی‌اکسیدکربن در یک راکتور بستر سیال

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 5-24

احد قائمی؛ نفیسه اسمائیل زاده؛ شاهرخ شاه حسینی؛ یعقوب بهجت


تولید کربن فعال گرانولی از پوست سخت گردو در مقیاس صنعتی و مقایسه استانداردهای آن با نمونه‌های مشابه

دوره 12، شماره 57، خرداد 1396، صفحه 23-33

احسان صالحی؛ فروغ بیات؛ سید علی کیائی؛ رضا اکبری؛ مهدی عسگری