کلیدواژه‌ها = کاهش مصرف انرژی
کاربرد یکپارچه‌سازی حرارتی در کاهش مصرف انرژی در واحد استحصال اتان

دوره 17، شماره 78، شهریور 1401، صفحه 5-21

10.22034/farayandno.2022.701659

محمد مزیدی شرف آبادی؛ اسماعیل رضایی؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ محمد جابری؛ رضا فتح الله زاده عطار؛ یونس ملک زاده؛ مهدی آقارضی


جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 70-95

امیرحسین خلیلی گرکانی؛ نوراله کثیری؛ جواد ایوک پور؛ افشین مهدوی