مدلسازی ترمودینامیکی کوره پیش‌گرمکن نفت خام

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 طراحان نفتون آریا

چکیده

در این مقاله، مجموعه کوره پیش‌گرمکن نفت خام (خوراک ستون تقطیر) مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل ریاضی برای بخش جابجایی و تشعشعی کوره در شرایط ایده‌ال ارائه شده، همچنین مدل ساده‌ای برای فرایند احتراق پیشنهاد می‌گردد. مدلسازی ارائه شده برای یک گذر از کوره مورد بررسی می‌باشد. معادلات پیشنهادی بر اساس قوانین ترمودینامیک، پایستگی جرم، پایستگی انرژی، قوانین انتقال حرارت و همچنین روابط نیمه تجربی حاکم بر رفتار نفت خام تعیین می‌شوند. پارامترهای مدل بر اساس مشخصات فنی و داده‌های تجربی حاصل از یک کوره واقعی تعیین می‌شوند. مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی با داده‌های موجود، قابلیت روش پیشنهادی را در پیش‌بینی دمای نفت خروجی از کوره و دمای لوله‌ها نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic modeling of crude oil preheating furnace

نویسندگان [English]

  • Ali Chaibakhsh 1
  • Nasim Ensansefat 1
  • Ali Jamali 1
  • Ramin KouhiKamali 1
  • Hamid Reza Najafi 2
1 University of Guilan
2 Tarahan Naftoon Arya Co
چکیده [English]

In this paper, a thermodynamic modeling approach is presented for characterizing the behaviors of a crude oil preheat furnace. Convection sections and radiant section are modeled and a simple model for combustion is given, where only a single pass is considered for modeling. Thermal equations are proposed based on mass and energy balance, thermodynamic, heat transfer and also based on semi-empirical relation for the crude oil thermo-physical behaviors. The parameters are defined based on geometrical information, empirical relations and experimental data from real furnace performances. Capability of the developed models in predicting the output oil temperature is validated by a comparison between the obtained results from simulation experiments and the data taken from the real system responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preheat furnace
  • Heat Transfer
  • Thermodynamic Modeling
  • Crude oil