مطالعه تجربی تصفیه پساب ‌نفتی با استفاده از غشاء نانوساختار پلی‌اترسولفون

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - استادیار

2 استادیار/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

آلودگی پساب‌های مراکز توزیع فرآورده‌های نفتی یکی از مهم ترین معضلات زیست‌محیطی در دهه اخیر می باشد. در این پژوهش عملکرد غشاهای مختلف در تصفیه پساب نفتی بررسی شده است و تاثیر پارامترهای‌ عملیاتی مانند فشار، غلظت و سرعت ‌جریان خوراک بر عملکرد غشاء نانو‌ساختار الیاف‌توخالی پلی اتر سولفون موردارزیابی قرار گرفته است. با افزایش فشار، میزان فشردگی و گرفتگی غشاء افزایش و عملکرد غشاء کاهش می یابد بنابراین شرایط بهینه عملیاتی برای انجام آزمایش ها فشار 1 bar و سرعت جریان بالا و غلظت پایین خوراک می باشد. با افزایش اندازه متوسط حفره غشاء، شار عبوری از غشاء افزایش می یابد. در این پژوهش از غشاهای پلی اتر سولفون که از پرکاربردترین غشاها در تصفیه پساب‌های‌ نفتی بشمار می‌آیند با قابلیت جداسازی 100 درصدی گازوییل از پساب استفاده گردید بطوری که غشاء M1، با داشتن حداکثر اندازه حفره، حداکثر شار و پس دهی به عنوان غشاء مطلوب انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of treating oily wastewater using polyethersulfone nanostructured membranes

نویسنده [English]

  • gholamreza bakeri 1
1
2
3
چکیده [English]

The oily wastewaters from oil refineries and oil distribution centers are one of the most important environmental pollutants in recent decades. In this research, the performance of different membranes in oily water treatment has been reviewed and furthermore, the performance of nanostructured polyethersulfone (PES) hollow fiber membranes in oil/water separation process has been investigated and the effect of operating parameters such as pressure, oil concentration and cross flow velocity of feed on the membrane performance is studied. Increasing the pressure makes more membrane compactness, therefore the optimum operating conditions for oil separation are P = 1, low feed concentration and high cross flow velocity. All the fabricated membranes showed complete separation of oil from water. Therefore, they can effectively be used in oily water treatment. Membrane #M1 with the pore size of 15.6 nm showed the best permeation flux of 12.4 (L/m2/hr) with 100% oil rejection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oily wastewaters
  • environmental problems
  • Membrane performance
  • nanostructured membrane
  • Polyethersulfone hollow fiber membrane