بررسی نانوکاتالیست‌های افزدونی به سوخت‌های دیزل و بیودیزل

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده

آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد که منشاء قسمت عمده‌ای از آن، استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند سوخت‌های بنزینی یا دیزلی می‌باشد. امروزه استفاده از سوخت‌های با آلایندگی کمتر مانند بیودیزل در مقاسیه با گازوئیل، کمک شایانی به کاهش آلاینده‌های تولید شده حاصل از احتراق سوخت‌های دیزلی نموده است. اگرچه آلاینده‌هایی نظیر مونوکسیدکربن (CO)، هیدروکربن های نسوخته (UHC) و دوده (Soot) حاصل از احتراق بیودیزل در مقایسه با گازوئیل به طور معناداری کمتر است، اما پایین بودن گشتاور و توان و از طرفیمیزان بالای ترکیبات نیتروژن دار (NOx) بیشتر تولید شده توسط بیودیزل در مقایسه با گازوئیل، از معایب استفاده از این سوخت بعنوان جایگزینی برای گازوئیل می-باشد. یکی از راه‌های کاهش آلاینده‌ها و همچنین افزایش عملکرد پارامترهای موتور در هنگام استفاده از سوخت‌های دیزلی استفاده از افزودنی‌های نانو به این سوخت‌ها می‌باشد که در این مطالعه به بررسی انواع این نانوکاتالیست‌های افزودنی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Additive Nano-Catalysts to Diesel and Biodiesel Fuels

چکیده [English]

Air pollution is one of the most important environmental pollution which origins from using fossil fuels like gasoline or diesel fuel. Nowadays using fuels like biodiesel with less emissions, in comparison with diesel, has contributed to reducing emissions produced by combustion of diesel fuel. Although pollutants such as carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbon (UHC) and soot resulting from combustion of biodiesel are significantly less in comparison with diesel fuel, the low torque and power and high level of nitrogen-oxygen compounds are of disadvantages of using biodiesel as an alternative for diesel fuel. Application of nano-additives in such fuels is one way to reduce the emissions and to enhance performance of motor parameters. Consequently, in this paper different types of these nano-catalysts were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diesel
  • Biodiesel
  • nanocatalyst
  • emissions
  • Motor