شبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین توسط نرم افزار Aspen Plus

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دکترا، مدیر پروژه، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری، واحد مهندسی واکنش های کاتالیستی

2 فوق لیسانس، مدیرطرح، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری، واحد مهندسی واکنش های کاتالیستی

3 فوق لیسانس، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، مدیریت بهینه سازی انرژی در بخش صنعت

چکیده

شبیه سازی واحدهای پالایشگاهی با توجه به پیچیدگی فرآیند و عدم وجود سینتیک مناسب همواره با مشکلات فراوانی همراه می‌باشد. در سال‌های اخیر نرم افزارهایی چون اسپن پلاس جهت شبیه‌سازی و بررسی فرآیندهای پالایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته که در این خصوص تا حدودی موجب تسهیل و دستاورد مناسب شده است. در این مقاله شبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی نفتا با استفاده از نرم افزار اسپن پلاس نسخه 2012 انجام شده است. نتایج شبیه ساز پس از تنظیم ضرایب سینتیکی واکنش‌ها با اطلاعات جمع آوری شده از واحد، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. این نتایج نشان می‌دهند درصد خطای مطلق میانگین برای دماهای خروجی از سه رآکتور به ترتیب 35/6 ، 79/0 و74/0 درصد و برای ترکیب نسبی پارافین و آروماتیک در جریان خروجی به ترتیب 17/2 و 46/2 درصد بوده که  نشانه صحت ضرایب سینتیکی تصحیح شده وشبیه ساز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of a Catalytic Heavy Naphtha Reformer Using Aspen plus Simulator

نویسندگان [English]

  • Sepehr Sadighi 1
  • Seyed Reza Sief Mohaddecy 2
  • Farbod Rikhtehgar 3
1 Ph.D. in Chemical Engineering, Project Manager, Research Institute of Petroleum Industry, Catalysis and Nanotechnology Research Department
2 M.Sc. in Chemical Engineering, Plan Manager, Research Institute of Petroleum Industry, Catalysis and Nanotechnology Research Department
3 M.Sc. in Chemical Engineering, Iran Fuel Conservation Company (IFCO), Process-Energy Engineering Department
چکیده [English]

The purpose of catalytic reforming unit is the production of high octane gasoline and aromatic components for petrochemical industries which are strategic and economic for Iran. But, the complexity of the naphtha feed, and unavailability of an appropriate kinetic package makes it difficult to simulate this unit using the commercial simulators such as Aspen plus and Hysys. In this research, performed on a fixed-bed catalytic reformer of a real refinery, at first this unit is simulated by using Aspen-plus simulator (ver. 2012), and applying the kinetic coefficients reported in the open literature. Then, the validity of simulation and its accuracy is studied and discussed in comparison with the actual test runs. Results show that the absolute average deviation (AAD%) of output temperatures of 1st, 2nd and 3rd reactors in comparison to actual data are 6.35%, 0.79% and 0.74%, respectively. Additionally, the paraffin and aromatic content of produced gasoline in comparison to measured data are 2.17% and 2.46%, respectively. These results confirm the high accuracy of the developed simulator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Modeling
  • Catalytic Naphtha Reforming
  • Aspen Plus