بهینه سازی تقطیرنفت خام با وارد نمودن جریان سبک ستون تبخیر ناگهانی به سینی های بالایی ستون تقطیر اتمسفری

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

کاهش مصرف انرژی و بالا بردن راندمان در هر واحد صنعتی یکی از راهکارهای اساسی بهینه سازی می‌باشد. در واحد های پالایشگاهی که خود تولید کننده انرژی هستند، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از راههای بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان ستون های تقطیر، که سبب کاهش هزینه های ثابت و در گردش در پالایشگاه‌ها می گردد، جدا کردن مواد سبک نفت خام قبل از فرآیند تقطیر و وارد نمودن آن به ناحیه ای مناسب در برج تقطیر اتمسفریک که ترکیبی شبیه این جریان دارد، می باشد. انجام این عمل دارای مزایایی از قبیل کاهش مصرف انرژی در کوره ها و پمپ ها، کاهش تعداد سینی ها و قطر برج و افزایش راندمان ستون تقطیر اتمسفری می گردد. در این پژوهش به مطالعه و بررسی امکان جداسازی و انتقال ترکیبات سبک نفت خام با استفاده از ستون تبخیر ناگهانی، به سینی های بالای ستون تقطیر اتمسفریک پرداخته می شود. با استفاده از نرم افزار  HYSYSاین فرآیند شبیه سازی شده و جریان سبک خروجی از بالای ستون تبخیر ناگهانی و جریان سینی های بالای ستون تقطیر اتمسفری آنالیز می گردد. مشخص گردید که با وارد نمودن این جریان به سینی سوم ستون تقطیر اتمسفری می توان در مصرف انرژی پالایشگاه صرفه جوئی نمود و هزینه های ثابت و در گردش را کاهش داده و در نهایت خلوص محصولات تقطیر را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Refinery Distillation Column by Entering Light Product of Flash Drum to up Tray of Distillation Column

نویسنده [English]

  • Kazem Motahari
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

One of the basic strategies in every industrial unit is to reduce energy consumption and enhance efficiency. In oil refineries, as energy producers, this is very important. One of the main  strategies to  reduce energy  consumption and increase distillation  column  efficiency, is to separate light substances from  crude oil and entering it  to  atmospheric  distillation tower  in  the area where the combination  of light  substances is similar to flow  combination  inside the column. This causes reducing  energy consumption in  furnaces  and pumps and also decreasing  the number of  trays and the size of  tower , which will  finally  lead to column  efficiency  enhancement . In this research, the possibility of light compounds separation and transferring them to upper part of atmospheric distillation column, via flash evaporation column is studied. This research has been performed with Hysys software and it has specified that with a few changes in operation conditions and distillation column, refineries’ energy could be saved. By this method refineries can lower their constant and current costs and increase the purity of distillation column products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distillation column
  • Evaporation
  • Crude oil
  • energy consumption
  • Optimization