امکان سنجی استفاده از آب تصفیه شده واحد پساب صنعتی در قالب جریان جبران‌ساز در صنایع نفت و گاز

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس فناوری پالایش نفت

2 رئیس اداره پژوهش و فناوری

3 مسئول مهندسی واحد یوتیلیتی

چکیده

امروزه مبحث نگهداشت انرژی به عنوان یک گزینه کلیدی در امر کاهش قیمت محصول که نتیجه آن ایجاد زمینه برای مزیت رقابتی است، مطرح می‌باشد. در این مقاله، آب خروجی از واحد پساب به عنوان یکی از منابع انرژی با هدف استفاده مجدد در صنعت نفت و گاز بررسی شد. بدین منظور دو حالت استفاده از فناوری جدید با هدف شیرین‌سازی آب تصفیه شده و استفاده مستقیم بدون کاربرد فناوری جدید در نظر گرفته شد. طبق بررسی‌های مفهومی و اقتصادی، گزینه‌های مطلوب برای استفاده از فناوری جدید و کاربرد مستقیم، به ترتیب اسمز معکوس و کاربرد در قالب جریان جبران‌ساز برج خنک‌کننده انتخاب شدند. با انتخاب فناوری اسمز معکوس و صرف هزینه کل سرمایه‌گذاری برابر 7/9 میلیون دلار به منظور شیرین‌سازی 160 مترمکعب در ساعت آب تصفیه‌شده واحد پساب، در نهایت قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شیرین تولید شده 3/25 دلار و برگشت سرمایه 3 سال برآورد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of reuse of industrial treated wastewater as the make-up stream in oil and gas industries

چکیده [English]

Nowadays, energy conservation issue is being considered as a key factor in product cost reduction strategy for providing competitive advantages. In this paper, reuse of treated wastewater as one of the potential energy resources in conjunction with oil and gas industries, was assessed. Consequently, two approaches namely as; new technology application and direct application, were determined. According to the conceptual and economical analysis, the desired alternatives for new technology application and direct one got selected as reverse osmosis technology, and cooling tower make-up supply, respectively. The reverse osmosis technology involves the total capital cost of 7.9 million US$ for desalinating of 160 m3/h treated wastewater, by which the cost of desalinated water and payback period are equal to 3.25 $/m3 and 3 years, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility studies
  • desalination of treated wastewater
  • Reverse osmosis
  • Electrodialysis
  • economical analysis