شبیه سازی و بررسی تاثیرپارامترهای عملیاتی درفرایند تبدیل متانول به پروپیلن

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

با توجه به رشد روز افزون مصرف پروپیلن؛ به عنوان یکی از اولفین های پایه در تولید پلیمرهای گوناگون و خوراک اصلی صنایع پتروشیمی، روشهای مستقیم تولید آن و از جمله تولید پروپیلن از متانول (MTP) مورد توجه قرارگرفته است. به لحاظ اهمیت دو راکتور موجود در این فرایند، سینتیک های مختلف به منظور شبیه سازی و پیش بینی رفتار این راکتورها و تاثیر مهمترین پارامترهای عملیاتی در تجهیزات اصلی این فرایند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بطور کلی می توان با افزایش دمای خوراک ورودی به راکتور، کاهش دمای جریان های خوراک دربرج خنک کننده، افزایش نسبی بار حرارتی ریبویلر در برج جداساز متانول ، افزایش افت فشار و کاهش دمای سینی خوراک در برج هگزان زُدا و استفاده از جریان خنک کننده میان مرحله ای راندمان فرایند را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation and Study the effects of operational parameters on Methanol To Propylene Process

نویسنده [English]

  • masoud Beheshti
Lecturer
چکیده [English]

Because of wide consumption of propylene as one of the base-olefins for production of various polymeric compounds and the principal raw feed in petrochemical industries, it’s direct procedurs like methanol to propylene process (MTP) are noteworthy, nowadays. There are two main reactors in this process, so several kinetic models were used for simulating and behavior prediction of these reactors. Further more, the effects of main operational parameters were surveyed for basic equipments. With increasing the temperature of reactor feed stream, decreasing the inlet streams to quench tower, relative increasing of the reboiler heat duty in methanol stripper, higher pressure drop and reduction of feed tray temperature in dehexanizer tower and with using the cooler stream, we could increase the efficiency in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propylene
  • Methanol
  • MTP
  • Simulation
  • process