اثر Mo و Zr بر کاتالیزور Pt-HMS در ایزومریزاسیون n-هپتان برای بالا بردن عدد اکتان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی

3 فارغ التحصیل

چکیده

کاتالیزورهای پلاتین بر پایهZr-HMS با نسبتهای مولی مختلف تهیه و به منظور اصلاح سطح، مولیبدن به عنوان بهبود دهنده به آن اضافه و در واکنش ایزومریزاسیون کاتالیزوری n-هپتان در محدوده ی دمایی °C500-200 به کار گرفته شد. برای شناسایی از تکنیک پراش اشعه ایکس استفاده شد و تأثیر پارامترهای دما و نسبت Si/Zr بر روی فعالیت و گزینش پذیری کاتالیزورها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که کاتالیزورهای مزوپوری تهیه شده فعالیت بالا و گزینش پذیری بسیار خوبی نسبت به محصولات مطلوب از جمله ترکیبات ایزومری دارند. تولید ترکیبات ایزومری چند شاخه و همچنین عدم تشکیل بنزن از مزایای بسیار چشمگیر کاتالیزورهای مزوپوری مذکور می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Mo and Zr on Pt-HMS catalyst in n-Heptane isomerization for increasing octane number

چکیده [English]

Pt catalysts supported on Zr-HMS with different molar ratios were prepared and in order to the modification of the surface, molybdenum was added into structure as promoter and were used in n-heptane catalytic isomerization at 200-500oC temperature range. For characterizing XRD technique was used and parameter effects of temperature and Si/Zr ratio on activity and selectivity of catalysts were investigated. The results show that the synthesized mesoporous catalysts have high activity and very good selectivity than the desired products as isomer materials. The production of multi branched isomers materials and also absence of benzene are desired benefit of these mesoporous catalysts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesopore
  • catalytic isomerization
  • N-Heptane
  • Selectivity
  • multi branched isomers