کلیدواژه‌ها = دی اکسید کربن
مروری بر روش‌های پساسنتزی در چارچوب های فلزی- آلی (MOF)

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 98-121

بیتا سلیمانی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ محبوبه قهرمانی نژاد


شبیه سازی فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 78-89

حسن طاووسی؛ کامیار موقرنژاد