تخمین خواص ترمودینامیکی گازهای سبک فرآیندی در صنعت نفت و گاز با استفاده از یک معادله حالت جدید و کاربردی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مسئول پروژه

2 مهندس ارشد

چکیده

در این مطالعه معادلات حالت مختلف تجربی، تئوری و شبه تئوری برای سیالات انتخابی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند و صحت این معادلات جهت تخمین خواص ترمودینامیکی سیالات انتخابی در مقایسه با داده های تجربی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک معادله حالت جدید از معادله شبه تئوری محمدیخواه- ابوالقاسمی- محبی استخراج و معرفی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که معادلات حالت مفروض دقت خوبی در پیش بینی انتالپی و انتروپی سیالات خالص در فشار های اتمسفری و بالاتر دارند بجز برای نرمال بوتان که مقدار خطا زیاد بوده است. همچنین نتایج این مطالعه توافق خوب داده های محاسباتی توسط این معادلات را جهت تخمین ضریب تراکم پذیری سیالات انتخابی با داده های تجربی نشان داده‌اند. همچنین جهت محاسبه خواص ترمودینامیکی انتالپی و انتروپی در فشارهای کم معادله حالت سوآ - ردلیچ- کوانگ پیشنهاد شده است زیرا کمترین خطا را از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of thermodynamic properties of Light process gases in oil and gas industry using a new and applicable equation of state

نویسنده [English]

  • Ali Jebreili Jolodar 2
چکیده [English]

In this study various empirical, theoritical and semi-theoritical equations of state for different optional fluids, have been investigated and the accuracy of these equations for thermodynamic properties estimation of these fluids in comparison with experimental data, was evaluated. Also a new equation of state has been derived from Mohammadikhah-Abolqasemi-Mohebbi semi-theoretical equation and has been introduced. The results of this research have showed that assumed equations of state have good accuracy in predicting the enthalpy and entropy for pure fluids in atmospheric pressures and slightly higher, except for n-butane which the error was high. Also, results of this research have showed good agreement between calculated data from these equations for compressibility factor prediction of optional fluids with experimental data. Also soave-redlich-kwong equation of state has been recommended for calculating thermodynamic properties including enthalpy and entropy at low pressures, because it has showed minimum errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equations of state
  • Enthalpy
  • Entropy
  • Oil and gas industry
  • Thermodynamic properties