کاربردهای نوین هیدروکسی آپاتیت و استفاده از آن به عنوان جاذب در فرآیند تصفیه پساب های صنعتی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، آزمایشگاه فرآیندهای صنایع شیمیایی-معدنی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 دانشیار قطب علمی رنگ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی رنگ، تهران، ایران

چکیده

هیدروکسی‌آپاتیت از قابلیت‌های مناسب و قابل توجهی به عنوان جاذب در حذف فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو و آلاینده‌های آلی از قبیل فنول از آب و پساب‌های صنعتی برخوردار است. در مقاله حاضر کاربردهای هیدروکسی‌آپاتیت در صنایع شیمیایی به‌ویژه در فرآیند‌های تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات انجام گرفته توسط محققین در زمینه استفاده از آن به عنوان جاذب فلزات سنگین مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت عوامل موثر بر میزان حذف فلزات سنگین از قبیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هیدروکسی‌آپاتیت سنتز شده، نوع فلزات سنگین، pH محلول و غلظت فلزات سنگین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Applications of Hydroxyapatite and its use as Adsorbent for Industrial Wastewater Treatment

نویسندگان [English]

  • Elmira Velayi 1
  • Amin Salem 2
1 MS.c Chemical Engineering, Mineral Processing Research Center, Chemical Engineering Department, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Center of Excellence for Color Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hydroxyapatite has been recognized as an effective sorbent for a variety of heavy metals, radionuclide and organic contaminants such as phenol from water and wastewater. In this paper hydroxyapatite application in chemical industries, particularly in wastewater treatment has been investigated and the effect of solution’s PH, heavy metal type, initial metal concentration and hydroxyapatite physicochemical properties on Hydroxyapatite sorption capacity have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroxyapatite
  • heavy metals
  • Wastewater treatment
  • chemical industries