بررسی رابطه بین استقرار نظام مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی بر اساس الگوی بی اس سی؛مورد کاوی: شرکت پالایش نفت بندرعباس

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

امروزه یکی از چالش‌های جدی مدیران،  ‌پیاده‌سازی و اجرای استراتژی است. کارت امتیازی متوازن یکی از فراگیر‌ترین و مهم‌ترین روش‌های پیاده‌سازی استراتژی است و نقشه استراتژی یکی از ابزارهای مهم این روش است که از طریق تشریح و ترجمه، نقشی کلیدی در برنامه‌ریزی استراتژی ایفا می‌نماید. در این پژوهش بر آن شدیم تا با انتخاب یک شرکت ایرانی به عنوان مورد پژوهش و تشریح چگونگی توسعه نقشه استراتژی بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن ( (BSC، به ارتباط بین مدل و عملکرد سازمان بپردازیم. در این راستا شرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان مورد پژوهش انتخاب شد؛ چرا که این شرکت از یک سو در زمره شرکت‌های برتر و یکی از بازیگران اصلی حوزه صنایع نفت و گاز کشور محسوب می‌گردد؛ حوزه‌ای که می‌تواند با ایجاد هزاران فرصت شغلی و ایفای نقش قابل توجه در رشد اقتصادی، بار بزرگی از توسعه کشور را به دوش بکشد. از سوی دیگر لازم بود تا مورد پژوهش از میان شرکت‌هایی برگزیده‌شود که زمینه‌های پایه‌ای مورد نیاز پیرامون مباحث استراتژیک را فراهم کرده ‌باشند. نتایج حاصل نشان داد که استقرار نظام مدیریت استراتژیک از جنبه های مختلف BSC اثربخشی مناسبی بر عملکرد سازمان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

bsc

نویسنده [English]

  • Hashem Namvar
چکیده [English]

bsc

کلیدواژه‌ها [English]

  • BSC