تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

3 عضو هیئت علمی- دانشگاه اراک

چکیده

در این پژوهش، تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند، با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی با پایه پلی اتر سولفون صورت پذیرفت. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان ذرات پرکننده/اصلاح کننده در ساختار غشاها بکار گرفته شد و اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در بدنه غشاهای پلیمری بر خواص جداسازی آنها بررسی شد. بیودیزل مورد آزمایش از روغن پسماند و با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون تهیه گردید. غشاهای نانوکامپوزیتی با درصد های مختلف از دی اکسید تیتانیوم (0، 02/0، 04/0، 06/0، 08/0، 1/0 درصد وزنی)، با استفاده از تکنیک قالب گیری محلول پلیمری و به کمک تغییر فاز تهیه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که غشای نانوکامپوزتی اصلاح شده حاوی 06/0 درصد وزنی دی اکسید تیتانیوم، عملکرد مناسب تری در مقایسه با غشای بدون نانو ذره (اصلاح نشده) و نیز دیگر نمونه های نانوکامپوزیتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Purification Of Produced Biodiesel From Waste Cooking Oils By Using Of Nanocomposite Poly ether Sulfone Based Membrane

نویسنده [English]

  • Sayedmohsen Hosseini 3
1
2
3 Faculty member- Arak University
چکیده [English]

In the current research, purification of produced biodiesel was carried out using nanocomposite poly ether sulfone based membrane. Titanium dioxide nanoparticles was used as inorganic filler additive in membrane fabrication. The effect of nanoparticles concentration in the casting solution on separation characteristic of membranes was studied. The biodiesel was produced from waste cooking oils by trans-esterification method. The PES basednanocomposite membranes containing 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 and 0.1 %wt were prepared by casting technique and phase inversion method. The prepared nanocomposite membrane containing 0.06 %wt TiO2 nanoparticles showed more suitable performance compared to unmodified membrane and other modified ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel purification
  • Transesterification
  • nanocomposite membrane
  • Poly ether sulfone
  • Titanium dioxide Nanoparticles