مروری بر روش‌های تصفیه پساب‌های روغنی با تأکید بر روش‌های غشایی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه

چکیده

پساب‌های روغنی در صنایعی همچون نفت، پتروشیمی و غذایی تولید می‌گردند. این پساب‌ها عمدتاً به شکل امولسیون‌های ‏روغن/ آب می‌باشند. جداسازی روغن نیاز به درک خواص فیزیکی و شیمیایی امولسیون‌های روغن/ آب دارد. به‌منظور انتخاب ‏فرآیند جداسازی مناسب، باید خواص متعددی که نقش کلیدی در پایداری امولسیون‌های روغن/ آب دارند را اندازه‌گیری نمود، ‏که از جمله آن‌ها می‌توان به کشش‌سطحی، زاویه‌تماس، پتانسیل‌زتا و توزیع اندازه قطرات اشاره نمود. تصفیه پساب‌های روغنی ‏توسط روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و میزان جداسازی بستگی به غلظت و طبیعت فیزیکی روغن و توزیع اندازه ذرات و ‏همچنین روش مورد استفاده دارد. هدف از این مقاله، مطالعه مشخصات و خواص سیستم روغن/آب و روش‌های جداسازی ‏روغن از پساب‌های صنعتی می‌باشد. این روش‌ها شامل، جداسازی با نیروی گرانش و سانتریفیوژ، تصفیه شیمیایی، ‏شناورسازی، فرآیندهای غشایی، تبخیر، جذب با کربن‌فعال و تصفیه بیولوژیکی می‌باشد. در پایان هزینه‌های تصفیه و ‏روش‌های هیبرید غشایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Separation Methods for Oily Wastewaters with Focus on Membrane Separation, a Review

نویسندگان [English]

  • Javad Saadati 1
  • Majid Pakizeh 2
1
2
چکیده [English]

Oily wastewaters are generated in many industrial processes, such as petroleum refining, ‎petrochemical and food. These oily wastewaters are mainly in the form of oil-in-water (O/W) ‎emulsions. Oil removal requires an understanding of the physical properties and chemical ‎composition of O/W emulsions. Several properties in the stability of an O/W emulsion should ‎be measured for the selection of the appropriate separation process, specifically, surface ‎tension, contact angle, zeta potential and droplet size distribution. Treatment of oily ‎wastewaters is performed by a variety of methods and the degree of oil removal depends on ‎the concentration and physical nature of the oil, droplet size and separation techniques. The ‎purpose of this work is to study oil/water system properties, and techniques for removing oil. ‎These techniques include gravity and centrifugal separations, chemical treatment, flotation, ‎membrane processes, evaporation, activated carbon adsorption and biological treatment. At ‎last, treatment costs and hybrid processes will be covered.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • O/W emulsion
  • Oily wastewaters treatments
  • Membrane Separation