اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 عضو هیئت علمی- دانشگاه اراک

چکیده

در این کار تحقیقاتی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از روش قالب گیری محلول ساخته شد. رزین تبادل آنیونی به عنوان گروه های عامل فعال غشاء مورد استفاده قرارگرفت. جهت اصلاح خواص شیمی- فیزیکی غشاها، از پلی وینیل پیرولیدون(PVP)به عنوان یک افزودنی مناسب در محلول پلیمری استفاده گردید.نتایج بدست آمده از آنالیز FTIRنشان می دهد که پلی وینیل پیرولیدون افزوده شده در بستر غشا باقی مانده و پس از شستشو باآب مقطر خارج نشده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که محتوای آب و ظرفیت تبادل یونی غشاها با افزودن میزانپلی وینیل پیرولیدونافزایش یافته است.علاوه براین، پتانسیل و انتخاب پذیری غشاها نسبت به غشاء اصلاح نشده بهبود داشته اند.با افزودن پلی وینیل پیرولیدون در بدنه غشاها، میزان شار و نفوذ پذیری یونی ابتدا دچار افت شده و سپس رو به صعود می گذارد. مقاومت الکتریکی غشاها ابتدا افزایش، سپس کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electrochemical modification of PVC based heterogeneous anion exchange membranes by poly vinyl pyrrolidone

نویسنده [English]

  • Sayedmohsen Hosseini 2
1
2 Faculty member- Arak University
چکیده [English]

In this study polyvinyl chloride based heterogeneous anion exchange membranes were prepared by solution casting technique. Anion exchange resin powders were utilized as functional groups agents in membrane fabrication. The effect of poly vinyl pyrrolidone additive in the casting solution on physico-chemical properties of membranes was studied. FTIR results showed that PVP was remained in the membrane matrix after membrane washing with distilled water. It was found that water content and ion exchange capacity were increased by PVP addition into membrane matrix. Also membrane potential and selectivity were improved by PVP in the casting solution. Both membrane permeability and flux were enhanced initially by PVP content ratio in membrane matrix and then decreased again. Opposite trend was found for the membrane ionic electrical resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ion exchange membrane
  • Membrane fabrication
  • Poly vinyl pyrrolidone
  • Electrochemical characterization
  • Desalination process