بررسی علل تخریب خوردگی تیوب بویلر از جنس فولاد کربنی A178 Gr A در یک پالایشگاه نفت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهش خوردگی فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

2 کارشناس خوردگی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، عسلویه

3 گروه پژوهش خوردگی فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

بویلرها و سایر تجهیزات مورداستفاده برای تولید بخار، در معرض محدوده وسیعی از مکانیسم‌های تخریب خصوصاً تخریب‌های متالورژیکی مانند خزش، گرافیته‌شدن، نرم شدن (کروی‌شدن) و یا انواع خوردگی، قرار دارند. در این پژوهش، علل خوردگی و تخریب زودهنگام یکی از تیوب‌های فولادی بویلر از نوع بنک تیوب مربوط به یکی از پالایشگاه نفت کشور است، با روش‌های مختلف میکروسکوپی و آنالیزی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که علت اصلی تخریب تیوب، خوردگی موضعی بوده که در اثر تشکیل رسوبات سیلیکاتی بر سطح داخلی تیوب و خوردگی قلیایی به وجود آمده است. درنهایت پیشنهاد‌هایی جهت کاهش این احتمال این نوع تخریب در تیوب‌ها ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion Failure Analysis of A178 Gr A Carbon Steel Boiler Tube Used in an Oil Refinery

نویسندگان [English]

  • Hamed Hoseiny 1
  • Mohsen Rouhi Sad abad 2
  • Amir Pasha 3
1 Assistant Professor, Corrosion Research Group, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran
2 Corrosion Engineer, Pars Special Economic Energy Zone, Assaluyeh
3 Corrosion Research Group, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran
چکیده [English]

The boilers and other equipment utilized for steam generation suffer from a wide range of failure mechanisms particularly metallurgical failures, e.g. creep, graphitization, spheroidization and also different types of corrosion. In the current work, the causes of corrosion and premature failure of a carbon steel boiler bank tube used in an oil refinery was investigated by different microscopical and analytical techniques. The results showed that the main failure cause of the tube was localized corrosion which was happened due to formation of silicate deposits formed on the internal surface of the tube and consequently its caustic corrosion. At the end, some suggestions are given to mitigate such corrosion and failures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Failure Analysis
  • Caustic Corrosion
  • Carbon Steel
  • Boiler Tube
[1] Dhua S. K. Metallurgical investigation of failed boiler water-wall tubes received from a thermal power station, Engineering Failure Analysis, Vol. 17, 2010, pp. 1572-1579.
[2] API 571, Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry, American Petroleum Institute, Washington, DC, 2011.
[3] Rahman M. M. Purbolaksono J. Ahmad J. Root cause failure analysis of a division wall superheater tube of a coal-fired power station, Engineering Failure Analysis, Vol. 17, 2010, pp. 1490-1494.
[4] Port R. D. and Herro H. M. The Nalco Guide to Boiler Failure Analysis, McGraw-Hill, Inc. New York, 1991.
[5] Kurita Handbook of Water Treatment, 2nd ed. Kurita Water Industries Ltd. Japan, 1995.
[6] Khajavi M.R. Abdolmaleki A.R. Adibi N. Mirfendereski S. Failure analysis of bank front boiler tubes, Engineering Failure Analysis, Vol. 14, 2007, pp. 731-738.
[7] Roberge P.R. Handbook of Corrosion Engineering, McGraw-Hill Inc. New York, 2000.
[8] Ranjbar K. Failure analysis of boiler cold and hot reheater tubes, Engineering Failure Analysis, Vol. 14, 2007, pp. 620-625.
[9] BS 2486, Recommendations for treatment of water for steam boilers and water heaters, British Standards Institution, 1997.
10- اکرم نوری دلاور، محسن صبوری، مهدی جوانمردی، امیر پاشا، تجزیه و تحلیل علل خوردگی تیوب در اکونومایزر سیستم تولید بخار، فصلنامه تخصصی علمی ترویجی فرآیند نو/ زمستان 1393/ شماره 48.
11- روحی سعدآباد، محسن، بررسی منشأ خوردگی تیوب‌هایWater Wall  بویلر در صنایع پتروشیمی، چهارمین کنفرانس مشعل و کوره‌های صنعتی، 1393، تهران.