دوره و شماره: دوره 14، شماره 68، اسفند 1398، صفحه 5-90 

ترویجی

بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با نوارهای تابیده

صفحه 30-46

قنبرعلی شیخ زاده؛ سعید خندان سیر؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ سید ابوالفضل حسینی جمکرانی


شبیه‌سازی مخزن آب‌بند مایع شبکه فلر پالایشگاه نفت آبادان

صفحه 47-61

عباس کوثری نیا؛ حسن رستمی نژاد؛ مسعود نعمت الهی