مدلسازی دوبعدی پتانسیل انتقال رسوب بندر صادراتی ماهشهر

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 کارشناس ارشد فیزیک دریا ، سازمان بنادر و کشتیرانی

4 عضو هیئت علمی گروه الکترونیک و مخابرات دریایی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،ایران

5 کارشناس ارشد HSE و مدیریت بحران ، پالایشگاه آبادان،ایران

چکیده

دراین تحقیق با نرم‌افزار MIKE21 مدل جریان جزرو‌مدی اجرا و نتایج آن با داده‌های ایستگاه بندر امام خمینی واسنجی و سپس انتقال رسوب در کانال خور‌ ماهشهر ارزیابی شد. تغییرات موروفودینامیک مناطق خورها یک تغییرات آرام و در طی یک دهه و بیشتر می‌باشند و نتایج مدل‌ها تغییرات بسیار اندکی را در تغییرات لایه بستر نمایش می‌دهند. بر اساس داده‌های هیدروگرافی دوره‌ای در نرم‌افزار ArcGIS تغییرات تراز بستر نیز ارزیابی گردید. میزان تغییرات ضخامت لایه بستر در بخش میانی به دلیل تغییر در الگوی سرعت جریان در زمان جزرومد بیشتر می‌باشد. در کل کانال نرخ غلظت رسوبات معلق بالاست. نرخ نشست رسوب به طور متوسط حدود 13500 مترمکعب در سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two-dimensional modeling of sediment transport potential for Mahshahr Export Port

نویسنده [English]

 • MEHDI BEHDARVANDI ASKAR 2
چکیده [English]

In this study, tide flow pattern and sediment transportation in Mahshahr firth canal was evaluated by MIKE21 software and was validated by Imam Khomeini seaport station data. Then based on flow patterns results, sediment model has been tried. According to periodic hydrographic data in ArcGIS software, the seabed level variation was also evaluated. Seabed thickness changes in the middle of sector are more due to extra changes in flow velocity pattern in tidal time at this zone. In all of these sectors, suspension sediment density rate is high. Mean rate of accumulative sediment aggregation is about 13500 m3 per year.

کلیدواژه‌ها [English]

 • khore musa
 • mahshahr port
 • sediment transport
 • mike21 software
 1. شفیعی فر و حسینی، بررسی هیدرولیک جریان و موج در تنگه خوران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی، بندرعباس، سازمان بنادر و کشتیرانی، 1379.  
 2. معتمد، رسوب شناسی روش‌های مطالعه، موسسه انتشارات و چاپ، دانشگاه تهران، شماره 1083، 452 صفحه. 1386.
  1. Hick Steacy, D., Understanding Tides. University of California Libraries, 2006, 84 p.
  2. Miche, M., Le Pouvoir Réfléchissant des Ouvrages Maritimes Exposés à l'Action de la Houle, Annals des Pontset Chaussess, 121e Annee.Translated by Lincoln and Chevron, University of California, Berkeley, Wave Research Laboratory, 1951, Series 3, Issue 363, June 1954,pp. 285-319.
  3. MIKE21 FL Flow Model FM, Hydrodynamic Module, MIKE21 Manual User Guide, 2011. DHI.
  4. Prandle, D., Estuaries, dynamic, Mixing, Sedimentation and Morphology. University of Liverpool, 2009.