دوره و شماره: دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 5-97 
افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی

صفحه 38-46

مهرداد میرزاجان زاده؛ مهدی ارجمند؛ علی اکبر سیف کردی؛ علیمراد رشیدی؛ برات قبادیان؛ عزت اله جودکی


مدلسازی دوبعدی پتانسیل انتقال رسوب بندر صادراتی ماهشهر

صفحه 85-97

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی؛ عبدالله حنفی