بررسی بازدارنده های اشتعال مواد پلیمری در صنایع نفت و گاز با پیشرفتهای نانوفناوری

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از تحقیق پیش روبررسی انواع بازدارنده‌های اشتعال می-باشد. با استفاده از اثرات هم‌افزایی، یک فرمولاسیون بهینه برای سیستم‌های حاوی بازدارنده شعله حاصل می-شود .تمرکز اصلی بحث بر روی نانوکامپوزیت‌ها با استفاده از نانو لوله‌های کربن و اکسید‌های فلزی معطوف خواهد بودو از آنجاییکه رویکرد‌های جدید بر روی بازدارنده‌های غیر هالوژنه می-باشد، بدون شک نانوکامپوزیت‌ها نسل بعدی و بسیار کارآمد از بازدارنده‌های شعله خواهند بود.آنچنان که از نتایج برمی‌آید، افزایش زمان شعله‌وری و همچنین کاهش سرعت گرمای خارج شده در آزمایش گرماسنج مخروطی با افزودن نانوذرات حاصل می‌شود.همچنین پوشش‌های متورم شونده ضد حریق این قابلیت را دارند که برای سطوح فلزی در صنایع مختلف نفت و گاز اعمال شوند و مطالعات نشان می‌دهد که کارایی این پوشش‌ها با افزودن نانوذرات دو چندان می‌شود. این خاصیت با تشکیل یک سدمقاوم در برابر حرات قابل دستیابی است. زغال کربنی تشکیل شده با کمک ذرات نانومتری، این هدف را ممکن می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Flame Retardancy of Polymer Materials with Consideration of Nanotechnology Advances in Oil and Gas Industries

چکیده [English]

The objective of this paper is to make the field of flame retardancy of polymeric materials more accessible. Polymer nanocomposites which are synthesized by carbon nanotubes and metallic oxide nanoparticles are highly recommended in literature. Based on the observations for polymer nanocomposites, it is quite clear that the nanoadditives can exert a definite flame retardant effect, appearing in the form of an increase in the time of ignition and a reduction in the peak heat release rate in cone calorimeter test and burning processes are reduced. Nowadays, as a method of fire protection for civil structures, chemical plants and other facilities, intumescent flame retardant coatings have had an increasing usage and their mechanism can be improved by synergistic agents, i.e. nanoparticles. Production of an effective char residue is critical in achieving a significant enhancement of the thermal and fire performance of the matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flame retardants
  • Polymer nanocomposite
  • Synergistic effect
  • Metallic oxide nano-particles
  • Carbon nanotubes