کلیدواژه‌ها = تولید هیدروژن
ارزیابی انرژی و اکسرژی فرآیند تولید هیدروژن از تشکیل مجدد بخار گلیسرول جهت بهبود عملکرد

دوره 18، شماره 83، آذر 1402، صفحه 5-20

10.22034/farayandno.2023.2001802.1923

احسان جعفریان؛ مرتضی افخمی پور؛ حمید صفرزاده؛ پرویز درویشی؛ محمد شمسی


تولید هیدروژن با استفاده از فناوری نوین راکتور‌های غشایی خورشیدی

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 50-68

علی خسروانی؛ رحمان زینالی؛ کامران قاسم زاده