بررسی آسفالتن های نفت خام

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهنده ارشد، گروه تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 پژوهنده یک، گروه تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 مسئول پروژه، گروه تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

آسفالتن به عنوان سنگین ترین جزء سیال نفت خام شناخته می شود و تاثیر زیادی برروی رفتار مقاومتی سیال نفتی می‌گذارد، در نتیجه درسال‌های اخیر مشخص نمودن ماهیت آسفالتن در نفت، هدف مطالعات بسیاری از محققین بوده است. گروهی از محققین معتقدند که آسفالتن به صورت یک ساختار کلوئیدی در نفت می‌باشد که توسط عوامل پایدار‌کننده به صورت معلق در آمده است. آسفالتن‌ها به وسیله نرمال آلکان‌ها جداسازی شده و ساختار آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص روش‌های مختلفی بررسی شده است ازجمله روش IP143 که توسط موسسه استاندارد نفت به عنوان یک روش کارآمد در جداسازی آسفالتن معرفی شده است. در این مقاله سعی بر این است که با بررسی ساختار و نحوه جداسازی آسفالتن‌ها کلیه اطلاعات مورد نیاز در این زمینه گرد‌آوری شده و به عنوان مرجعی در دسترس قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Simulation of Palladium-Silver Membrane Deposited on a Ceramic Support for Gas Mixtures Separation

نویسندگان [English]

  • Yousefali Ghorbani 1
  • Hadi Ghanbarnejad 2
  • Vahideh Akbar 1
  • Vahid Samimi 3
  • Mohammadreza Shoja 2
1 Analytical Chemistry Group, Research Institute of Petrloleum Industry, Tehran, Iran
2 Analytical Chemistry Group, Research Institute of Petrloleum Industry, Tehran, Iran
3 Analytical Chemistry Group, Research Institute of Petrloleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Membrane technology is one of the most widely used methods in separation processes (i.e., gas separation). Considering the time and costs spent in experimental studies, CFD could efficiently predict the fluid behavior without conducting the experiment. In this work, separation of H2/N2 gas mixture is carried out with palladium-silver membrane deposited on ceramic support, using COMSOL Multiyphysics software for simulation purposes. The findings of this work indicate that an increase in the feed pressure, hydrogen mole fraction and the feed flow rate in the shell side would lead in an enhancement of the hydrogen permeate flux crossing over the membrane in the tube side. The results also reveal that there is a good compatibility of the present findings with the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation
  • Gas Mixture
  • Membrane
  • Computational fluid dynamic
  • Simulation