نویسنده = امین سالم
تعداد مقالات: 4
2. شکل دهی و ساخت پایه های مولایت از کائولن موجود در ایران به کمک اکستروژن در مقیاس نیمه صنعتی و استخراج با امواج میکروویو

دوره 13، شماره 64، زمستان 1397، صفحه 63-72

هما لازمی زارع؛ امین سالم؛ عباس جعفری زاد؛ آزیتا برخورداری


3. استفاده از امواج مافوق صوت و میکروویو برای سنتز گاما آلومینا به روش احتراقی

دوره 13، شماره 61، بهار 1397، صفحه 57-65

محمد حسین پرنی؛ شیوا سالم؛ امین سالم؛ سارا سپهری


4. استخراج گاما آلومینا ازکائولن های موجود در ایران به روش رسوب دهی در محیط متعارفی و امواج مافوق صوت

دوره 12، شماره 60، زمستان 1396، صفحه 5-16

شیوا فردوسی؛ شیوا سالم؛ امین سالم؛ شکوفه باسردویی