اهداف و چشم انداز

هوالحق

 

حوزه های تخصصی نشریه فرایند نو

 

   حوزه های تخصصی این نشریه در راستای چشم انداز، نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت ( سبد پژوهش و فناوری، پژوهش های بنیادی، مرز دانش و یا عناوین تحقیقاتی که بر مبنای نیازهای ضروری و رفع تنگناهای عملیاتی شرکت در راستای بهبود عملکرد تعریف می گردد) می باشد که به شرح ذیل ارائه می گردد:

1-   فرایندهای پالایش

2-   تبدیل، تصفیه، ذخیره سازی و انتقال نفت خام، فراورده ها و محصولات پالایشی

3-   طراحی، ساخت، حفاظت، تعمیر و نگهداری تجهیزات پالایشگاهی

4-   طراحی، ساخت، حفاظت، تعمیر و نگهداری مخازن و خطوط لوله پالایشگاه ها و همچنین شرکت ملی پخش و شرکت خطوط لوله

5-   HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در حوزه پالایش و پخش

6-   مواد مصرفی در شرکت ملی پالایش و پخش (شامل کاتالیست ها، مواد شیمیایی، مواد افزودنی و ...)

7-   فناوری های نوین (غشا، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و ...) در حوزه فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش

8-   بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش

9-   بهبود کمی و کیفی انواع محصولات پالایشگاهی و بهبود استانداردها