داوران

فرآیند داوری در نشریه فرآیند نو

مقالاتی که با رعایت حوزه های تخصصی نشریه و ضوابط نگارشی تمپلت نشریه فرآیند نو آماده سازی شده اند و فایلهای تکمیلی تعهدنامه و فرم تعارض منافع را نیز به درستی تکمیل و ارسال نموده اند طی مراحل زیر داوری می شوند:

الف- پس از تایید فایل مقاله توسط سردبیر، مقاله برای ارسال به هیئت تحریریه نشریه برای تعیین داور توسط ایشان از طریق وبگاه نشریه ارسال می شود.

توجه: چنانچه فایلها ناقص باشند یا توسط عضو هیئت علمی یا فرد شاغل در صنعت که با همین مشخصات در فایل مقاله آمده باشد، ارسال نشده باشد مقاله به وضعیت "بازگردانده شده به نویسنده برای ارسال دوباره" یا "عدم پذیرش (عدم رعایت شرایط و ضوابط نشریه)" تغییر وضعیت می دهد و لازم است نویسنده از طریق صحیح برای ارسال مقاله اقدام نماید.

ب- مقالات پس از تعیین داور توسط اعضای هیئت تحریریه از طریق سایت برای داوران معرفی شده ارسال می شود و نامه الکترونیکی ارسال شده، لینک قبول یا انصراف از داوری را برای ایشان ارسال می کند و وضعیت مقاله به "ارسال شده به داوران" برای داوری تغییر می کند.

توجه: چنانچه مقاله در وضعیت "در حال داوری" باشد بعضی از داورها مقاله را بررسی و بعضی هنوز جواب ارسال نکرده ­اند.

پ-هر مقاله در بیشتر موارد برای 3 یا 4 داور ارسال می شود. چنانچه انصراف داوران انتخابی تعداد داوران را به کمتر از سه داور تقلیل دهد، سردبیر داوران جدیدی را با همفکری هیئت تحریریه یا با انتخاب خود برای مقاله تعیین می کند.

ت- داورانی که لینک قبول داوری را تایید نموده اند، 15 روز برای بررسی و اعلام نتیجه به دبیرخانه نشریه فرصت دارند و چنانچه در زمان تعیین شده پاسخی از ایشان دریافت نشود، سردبیر داوران جدیدی را با همفکری هیئت تحریریه یا با انتخاب خود برای مقاله تعیین می کند.

توجه: نامه پیگیری انجام داوری در مدت زمان تعیین شده برای داوران در بازه های مشخصی برای داورانی که قبول داوری نموده اند، ارسال یا انجام داوری بصورت تلفنی پیگیری می شود. همچنین نامه یادآوری قبول یا انصراف داوری برای داورانی که در این خصوص پاسخ نداده اند، در بازه های مشخص ارسال می شود.

ث-داوران با کلیک روی لینک ارسالی نامه وبگاه نشریه یا ورود از طریق بخش ورود به وبگاه نشریه، فایلهای ارسالی سردبیر را ملاحظه نموده و با تکمیل فرم داوری و اعلام نیازمند بازنگری یا مردود بودن مقاله با ارائه توضیحات، با زدن دکمه تایید فرم را برای سامانه نشریه و مشاهده سردبیر ارسال می کنند.

ج-داوری مقاله تا زمانی که فرصت داوری تعیین شده است، باز می ماند و پس از پایان این مهلت، چنانچه سه داور پاسخ داده باشند، نظرات ایشان جمع بندی و برای اصلاحات علمی آماده بازگشت به نویسنده است. همچنین فایل توسط مشابهت یاب ایرانداک بررسی و موارد همپوشانی و اشکالات نگارشی احتمالی فایل به همراه نظرات داوران به نویسنده برگردانده می شود.

چ-وضعیت مقاله در صورت اعلام دو داور به مردودی به "عدم پذیرش (بر اساس نظر داوران)" تغییر و نامه ای از طرف سایت برای نویسندگان ارسال می شود. در صورت اعلام اکثریت داوران به نیاز به بازنگری، وضعیت مقاله به "نیازمند بازنگری(بازنگری جزئی/کلی)" تغییر و نامه ای از طرف سایت برای نویسنده ارسال می شود تا در مدت اعلام شده از سوی نشریه، توسط نویسنده اصلاح و برای کنترل موارد اصلاحی توسط داور نهایی یا سرداور از طریق وبگاه نشریه ارسال شود.

ح-مقاله اصلاحی هایلایت شده با ذکر توضیحات نویسنده (فایل پاسخ به داوران) از طریق وبگاه ارسال و وضعیت مقاله به "بازنگری شده به وسیله نویسنده" تغییر می کند. سپس مقاله اصلاحی از طریق وبگاه نشریه برای داور نهایی ارسال و وضعیت مقاله به "ارسال شده به داوران برای داوری" تغییر می کند. داور نهایی معمولا یکی از داوران مرحله اول داوری است که بررسی مقاله را با نظرات اصلاحی علمی بیشتر ارسال نموده است.

توجه: قبول یا رد مقاله در مرحله داوری اول یا داوری نهایی فقط به نظرات داوران وابسته نبوده و نظر سردبیر با توجه به نظرات داوران و نظر تخصصی اعضای هیئت تحریریه و سردبیر نشریه، تعیین کننده نتیجه نهایی در هر مرحله است.

خ-مقالات با وضعیت "نیازمند بازنگری(بازنگری جزئی/کلی)" در صورت اعمال نظرات داوران پس از بررسی داورنهایی به پذیرفته شده تغییر نموده و یا برای تکمیل نظرات داوران به وضعیت نیازمند بازنگری(بازنگری جزئی/کلی)  تغییر و ارسال برای انجام اصلاحات توسط نویسنده و برگردانده شدن فایلهای اصلاحی به داورنهایی برای پذیرفته شدن تکرار می شود.

د-فایل مقالات پذیرفته شده پس از ویراستاری و صفحه آرایی، در قسمت مقالات چاپ شده (شماره جاری) روی سایت درج می شود.

اسامی داوران در سال 1400

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

عبدالرضا

مقدسی

دانشگاه اراک

وحید

مهدوی

دانشگاه اراک

مرتضی

اسفندیاری

دانشگاه بجنورد

بهنام

عبدی

دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا

امیدخواه

دانشگاه تربیت مدرس

محمد علی

ریاحی

دانشگاه تهران

علی

وطنی

دانشگاه تهران

نسیم

طاهونی

دانشگاه تهران

محمدحسین

صراف زاده

دانشگاه تهران

محسن

عباسی

دانشگاه خلیج فارس

مهدی

امیری نژاد

دانشگاه رازی

مسعود

شایسته

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسعود

کیخوائی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدرضا

سردشتی بیرجندی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

رهبر

رحیمی

دانشگاه سیستان وبلوچستان

علی

میرمحمدی

دانشگاه شهید رجایی

مریم

اخوان خرازیان

دانشگاه شهید بهشتی

سید عبدالله

رضوی

دانشگاه صنعت نفت

محمد

رحمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صادق

صدیقی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اکرم

توکلی

دانشگاه صنعتی سهند

محمدرضا

احسانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

نسرین

اعتصامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

حبیب

آل ابراهیم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

غلامرضا

پازوکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

غلامرضا

سبزقبایی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

داود

کاه فروشان

دانشگاه صنعتی سهند

مجید

تقی زاده مازندرانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تورج

محمدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

شاهرخ

شاه حسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی

پورافشاری چنار

دانشگاه فردوسی

الهام

امیدبخش امیری

دانشگاه مازندران

علیرضا

میراولیایی

دانشگاه محقق اردبیلی

پرویز

درویشی

دانشگاه یاسوج

محبوبه

سلیمان پورعمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مجتبی

مشدئی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

هادی

احمری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

رسول

علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

حمیده

رشادت جو

دانشگاه آزاد تهران

فرشاد

یزدانی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

محمد

ایرانی

پژوهشگاه صنعت نفت

یعقوب

بهجت

پژوهشگاه صنعت نفت

سعید

سلطانعلی

پژوهشگاه صنعت نفت

جابر

نشاطی

پژوهشگاه صنعت نفت

امیر

وحید

پژوهشگاه صنعت نفت

شکوفه

طیبی

 پژوهشگاه صنعت نفت

علیمراد

رشیدی

 پژوهشگاه صنعت نفت

سرود

زاهدی

پژوهشگاه صنعت نفت

فرشته

جادری

سازمان حفاظت محیط زیست

سید هادی

جعفرنیا

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

امید

فدوی اردستانی

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

عبدالحسین

دارمی زاده

شرکت پالایش نفت آبادان

مسعود

نعمت الهی

شرکت پالایش نفت آبادان

فرهاد

قدیانلو

شرکت پتروشیمی مروارید

سیدعلی

آل یاسین

شرکت ملی پالایش و پخش

محمدعلی

تجریشی

شرکت ملی نفت ایران

ابراهیم

ریاحی

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

سیده بهاره

موسوی

شرکت ملی پالایش و پخش

کامران

جهانگیری

شرکت ملی پالایش و پخش

سهراب

پورابراهیم

شرکت ملی پالایش و پخش

مجتبی

اکبریان

شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران

مجید

اجتماع جو

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

سعید

پاک سرشت

شرکت ملی گاز ایران

امیر

علیزاده مقدم

Sherritt International Corporation