آنالیز حساسیت پارامترهای تأثیرگذار در طراحی دیوارههای تراوای واکنش زا ) PRBs ( برای تصفیه آب زیرزمینی آلوده به ترکیبات نفتی محلول

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 شرکت مهندسین مشاور کهن دژ شارستان

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

مفهوم فناوری دیواره های تراوای واکنش زا (PRBs)،‌ شامل قرار دادن یک محیط واکنش‌زای عمود بر مسیر بالقوه‌ی جریان آب زیرزمینی است. با توجه به عدم ورود این فناوری به کشورمان، در این مطالعه سعی شد تا در مورد چگونگی تصفیه آلودگی های نفتی محلول و نحوه طراحی این دیواره‌ها برای این منظور تحقیق شود. برای شبیه سازی آب زیرزمینی عبوری از دیواره، از کد نرم‌افزاری Visual Modflow استفاده شد. سپس از شبیه سازی‌ها برای مطالعه‌ی حساسیت پارامترهای مختلف و شناسایی بحرانی ترین آن‌ها در طراحی سیستم استفاده گردید. با علم به این پارامترهای بحرانی و تحلیل آن ها در منحنی های طراحی مربوطه می‌توان در هر نقطه از کشور به حالت بهینه طراحی این دیواره ها دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensitivity Analysis of Important Parameters in Designing Permeable Reactive Barriers (PRBs) Treating Soluble Petroleum Contaminations in Groundwater

نویسندگان [English]

  • Mehran Naseri rad 1
  • Mohamad Reza Sabour 2
  • Majid Ehteshami 3
1 Kohan Dej Sharestan Co
2 Associated Professor, Civil Engineering faculty, K.N.Toosi university of technology
3 Assistant Professor, Civil Engineering faculty, K.N.Toosi university of technology
چکیده [English]

The concept of Permeable reactive barriers (PRBs) technology involves the emplacement of a permeable barrier containing reactive materials across the flow path of the contaminated groundwater to intercept and treat the contaminants as the plume flows through it under the influence of the natural hydraulic gradient. Contaminant removal is usually accomplished via processes such as adsorption, precipitation, denitrification and biodegradation.
The focus of the present study was centered on the modeling analysis to support the Permeable Reactive Barrier (PRB) design. In this study we used Visual MODFLOW code to simulate groundwater passing through a barrier. The simulations were then used to study the sensitivity of different parameters and identify those that were critical to the design of the system. The results of the sensitivity analysis and the developed design curves can be used to arrive at a uniform procedure for the design of a Continuous Configuration Barrier System.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater contamination
  • In situ remediation
  • Modeling with Visual Modflow
  • Permeable reactive barriers
  • Sensitivity analysis