انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات بر روی اجزای الکتروموتور با استفاده از ترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی‏ و برنامه ریزی آرمانی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 -

چکیده

این مطالعه انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات بهینه برای هر یک از اجزای یک الکتروموتور از شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران را هدفگذاری می کند. در این ارتباط رویکردی بر مبنای برنامه ریزی آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه می شود. از آنجاییکه امروزه افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات یک موضوع مهم محسوب می شود، استراتژی های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان به عنوان گزینه های مورد بررسی در نظر گرفته شده اند. از طرف مقابل با توجه به آنکه هزینه نگهداری و تعمیرات بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های تولید را شامل می شود و همچنین ریسک خرابی تجهیزات از عوامل مهمی است که بر ایمنی پرسنل تاثیر فراوانی دارد، دو عامل هزینه و ریسک خرابی تجهیز به عنوان شاخص های ارزیابی استراتژی های نگهداری و تعمیرات استفاده می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Maintenance strategy selection for electric-motor components using analytical hierarchy process and goal programming

چکیده [English]

This study aims to select optimal maintenance strategy for components of an electric motor of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company. In this regard, a method based on goal programming and analytic hierarchy process is presented. Since increasing the equipment reliability is an important issue, reliability-based maintenance strategies as alternatives are introduced. Furthermore, on one hand, we know that maintenance cost consists of a considerable percentage of production cost; on the other hand, the risk of equipment failure is a main factor on safety personnel. Consequently, two factors of cost and risk of failure are considered as evaluation criteria of maintenance strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric motor
  • Maintenance strategy selection
  • Reliability
  • analytic hierarchy process
  • Goal programming