نویسنده = مرتضی زیودار
انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله در شرایط فوق بحرانی

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 5-13

مرتضی زیودار؛ مسلم ابروفراخ


بررسی هیدرودینامیک برج‌های مخروطی چرخان توسط دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 16، شماره 75، آذر 1400، صفحه 58-70

مرتضی زیودار؛ مجتبی یوسفی؛ نسیم شهرویی


شبیه‌سازی و بهبود عملکرد چرخه مبرد تک‌مرحله‌ای جهت تولید گاز طبیعی مایع شده

دوره 16، شماره 75، آذر 1400، صفحه 71-83

مرتضی زیودار؛ الهه مهدوی؛ کیانوش رزاقی


مدل‌های تخمین سطح تماس مؤثر در آکنه‌های ساختاریافته و مقایسه عملکرد آن‌ها

دوره 16، شماره 74، شهریور 1400، صفحه 52-63

پریسا دانشگر؛ مرتضی زیودار؛ رهبر رحیمی


بررسی و مروری بر افزایش مقیاس در برج‌های تقطیر دیوار میانی

دوره 16، شماره 73، خرداد 1400، صفحه 50-62

مرتضی زیودار؛ رهبر رحیمی؛ محمود همتی


بررسی افزایش مقیاس ستون‌های تقطیر واکنشی

دوره 15، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 48-63

مرتضی زیودار؛ یحیی بلوچی