کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 39-59

عادل عاکفیان؛ غلامرضا صالحی؛ پدرام طهرانی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 60-85

مصطفی حریری؛ کبرا پورعبدلله قهفرخی؛ سید ناجح موسوی