دوره و شماره: دوره 7، شماره 39، آذر 1391، صفحه 5-79 
2. افزایش خوراک و فرآورده‌های پالایشگاه نفت بندرعباس با اجرای تزریق مستقیم میعانات‌گازی به برج اتمسفریک

صفحه 15-22

هاشم نامور؛ غلامحسین رمضانپور؛ عبدالوهاب آرامش؛ امیر محمد نصرآبادی؛ محسن پیرزاده


3. بررسی نحوه عملکرد انواع نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام

صفحه 23-33

مهدی محمدی؛ رحمت ا... گلپاشا؛ سعید سلطانعلی


6. کارایی راکتور های غشایی در فرآیند های ایزومریزاسیون

صفحه 58-66

محبوبه اجتماعی؛ نازنین چرچی؛ اکرم توکلی؛ علی‌اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی