دوره و شماره: دوره 13، شماره 61، بهار 1397، صفحه 5-90 
3. تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید سه‌گانه جدید برای بازیافت حرارت اتلافی در صنایع نفت و گاز

صفحه 36-46

وحید بیگ زاده؛ شهرام خلیل آریا؛ ایرج میرزائی؛ غلامرضا میری؛ وحید زارع