کلیدواژه‌ها = دی متیل اتر
شبیه سازی برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازی دی-متیل-اتر از مخلوط آب و متانول

دوره 10، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 67-75

کیانوش شجاع؛ میثاق کرامتی؛ حسین بیکی


شبیه سازی و برآورد اقتصادی فرایند تولید دی متیل اتر از سنتز غیر مستقیم متانول

دوره 9، شماره 45، خرداد 1393، صفحه 15-26

علیرضا باغبان؛ علیرضا صمدی لمراسکی؛ محمد مهدی محمودزاده


ساخت، تعیین مشخصات و ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست ZSM-5 در فرایند آبگیری متانول به دی متیل اتر

دوره 7، شماره 38، شهریور 1391، صفحه 53-58

سیده سمانه حسینی؛ مجید تقی زاده؛ علی الیاسی