دوره و شماره: دوره 18، شماره 82، شهریور 1402، صفحه 5-108 
کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در یک واحد اولفین پتروشیمی در جنوب ایران با روش هزینه‌یابی جریان مواد

صفحه 24-37

10.22034/farayandno.2023.1989960.1915

اسماعیل فاتحی‌فر؛ اسداله کریمی؛ محمد مهدی ملک محمدی؛ محمد دریانی؛ سید جعفر عصمت ساعتلو؛ سید رضا میر سعیدی